Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  


"Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów!"

Nasze zawołanie wyraża postawę, którą powinien cechować się każdy członek organizacji: gotowość do działania i chęć ustawicznego samodoskonalenia się na wszystkich płaszczyznach życia.

Nasz oddział został utworzony w 2002 roku. Na spotkaniach pogłębiamy wiedzę historyczną, patriotyczną i teologiczną. Czas spędzamy przy ciepłych napojach i słodkościach, prezentując, dyskutując i oglądając filmy. Organizujemy też różne akcje: rajdy rowerowe, grille, gry. Uczestniczymy także w rekolekcjach, obozach i turniejach

Spotkania odbywają się w każdy piątek, o godz. 19:00 w salce KSM.

Prezes: Julek Rybarczyk
Sekretarz: Julia Piotrzkowska
Skarbnik: Paweł Gołąb