Caritas  

Caritas przy parafii św. Józefa powstał w grudniu 1998 roku. Zgodnie ze statutem, organizuje pomoc dla dzieci z najuboższych rodzin (obiady w szkole, pomoc w zakupach podręczników, dofinansowywanie kolonii, zakupy obuwia). Prowadzi akcję „Radość pod choinkę” (przygotowywanie i dystrybucja paczek świątecznych). Dla osób w trudnej sytuacji materialnej kupowany jest opał, refundowane lekarstwa i sprzęt pomocniczy, a w okresie przedświątecznym paczki żywnościowe w ramach akcji „Świątecznej tytki”.
Prowadzenie tej działalności możliwe jest wyłącznie dzięki hojności ludzi dobrej woli, którzy wspierają finansowo Parafialny Zespół Caritas. Wszystkim należy się wielkie podziękowanie. Bóg zapłać!

Przewodniczący: o. Marek Smyk - proboszcz