Neokatechumenat  

Droga Neokatechumenalna powstała w parafii w kwietniu 2003 roku. Dzisiaj działają trzy grupy, do których należy 37 osób. Wspólnoty pragną pozostawać wewnątrz parafii, w łączności z proboszczem i być znakiem wiary przez miłość i jedność. „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi” (J 13,34-35).

Czym jest Wspólnota?
– To Kościół, który jest widzialnym Ciałem Chrystusa zmartwychwstałego. Rodzi się z głoszenia „Dobrej Nowiny”, którą jest Chrystus.
– To głoszenie apostolskie: jedność i zależność od biskupa, gwarancja prawdy i powszechności.
– Jesteśmy powołani przez Boga, by być sakramentem zbawienia wewnątrz aktualnej struktury parafialnej; rozpoczyna się droga ku dojrzałej wierze, przez katechumenat przeżywany w oparciu o Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę.

Prezbiter posługujący: o. Marek Szrejna – kapelan szpitala

Koordynatorzy: Alina i Robert Fabryccy # kom. 607 569 456