W 102. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II sakrament Bierzmowania przyjęło 48 młodych parafian.
18 maja o godz. 18:00 Mszy św. przewodniczył i sakramentu udzielił biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej ks. bp Jan Glapiak. W kazaniu ks. biskup wskazał cel ziemskiego pielgrzymowania:


Nasz Pan, Jezus Chrystus zmartwychwstał i w Jego zmartwychwstaniu jest także nasze życie i to wieczne. Wielki apostoł narodów, św. Paweł powie: nasz Pan, trzeciego dnia z martwych powstał i obiecał, że każdy kto wierzy w Jego zmartwychwstanie także powstanie do życia wiecznego. Do wieczności jesteśmy stworzeni. To jest nasz cel i kierunek ziemskiego pielgrzymowania.
Pan Jezus zanim odszedł do Ojca obiecał, że nie zostawi swoich uczniów. Powiedział, że ześle im Ducha Świętego, który ich pouczy i wszystko przypomni i da odpowiednie charyzmaty, aby wypełnili misję, do której zostali powołani.

Młodzież publicznie potwierdziła swoją żywą więź z Chrystusem i Kościołem. Kandydatów do Bierzmowania przygotowała katechetka Barbara Kokot.


Bierzmowanie – nazwa pochodzi od bierzma, czyli belki z konstrukcji dachowej podtrzymującej strop kościoła. Wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości. Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy napełnił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku nieutracalnej przynależności człowieka do Boga.”


Sakrament bierzmowania jest zatem dopełnieniem łaski chrztu świętego, która uzdalnia do mężnego wyznawania wiary i umacnia do dawania świadectwa słowem i czynem. Nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej nie zakłada dojrzałości w momencie jego przyjmowania, ale uzdalnia do jej osiągnięcia.

„Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa.


Msze Święte


Niedziele i Święta:
  7:00
  9:00
              10:30 (dzieci )
12:00
18:00
Dni powszednie:
  7:00
18:00

  kawa
i ciasto

w niedziele od 10:00
do 13:30

w kawiarence parafialnej

Zapraszamy smile


ADWENT
oznacza przyjście
czytaj więcej   >>>


edukacyjny
Warsztat świętego Józefa
czytaj więcej   >>>


Czy można jeszcze złożyć ofiarę na róże?
Czytaj więcej...

Przyjmujemy intencje mszalne na rok 2023

Biuro parafialne
czynne
poniedziałek: 16:00-17:00
środa: 10:00-11:00
          i 16:00-17:00
piątek: 16:00-17:00

Sprawy pilne prosimy
zgłaszać telefonicznie.

tel. 618 133 135